Kezdőlap | Oldaltérkép | E-mail | GYIK  
  Hírek Tudástár Kapcsolat Üzletszabályzat Cégünkről Törzsvásárlói Kártya Részletes Keresés  
 
 
Nordik Predator Fox Heat
Nordik Predator Ragadozó hívó
Előrehangolt vadhívó síp ragadozók (róka, sakál) csalogatásához. Használata nagyon egyszerű. Négy ...
 

Új Helyre Költöztünk!
Kedves régi és új vásárlóink! Weigl vadászbolt exkluzív helyszínen, új exkluzív arculattal az ...
2015.07.01.
Mauser Újdonságok! M12 High Grade - Mauser098 - Mauser M03 GRS
    Az új Mauser M 12 High Grade magában egyesíti az eleganciát és a funkcionalitást. Ez a ...
2015.04.29.

éjjellátó
pulsar
éjjellátók
surefire
leica
ranger

Hirdetési feltételek

A jelen felhasználói szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Beo-Pa Kereskedelmi Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Szív u. 6.; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett beo-pa.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weblap) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan természetes vagy jogi személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra vagy termék megvételére ajánlatot tesz a Weblapon (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, továbbá a Társaság Adatvédelmi szabályzatának és a Működési szabályzat rendelkezéseit. Az Adatvédelmi szabályzat és a Működési szabályzat a jelen Szabályzat részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendők.

A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap, és a Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoztak.

A Társaság, mint az oldal működtetője, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) rendelkezései szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. A Társaság, mint közvetítő szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon bármely Felhasználó által közölt ajánlattal, annak tartalmával, illetve ahhoz kapcsolódó szerződés megkötésével kapcsoltban. Ezen belül a Társaság nem felel a Weblapra feltöltött hirdetések által eladásra kínált termékek minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért, biztonságosságáért, és nem köteles ezen termékek ellenőrzésére. A Társaság a Weblapon eladásra kínált termékek vonatkozásában nem tudja biztosítani az adásvétel tényleges létrejöttét. Bármely, a Weblapon közzétett hirdetés kapcsán kialakult vita esetén a Felhasználó mentesíti a Társaságot minden igénytől, követeléstől és elfogadja, hogy a Társaságnak kártérítési kötelezettsége nem áll fenn.

A Társaság a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Korlátozások és tilalmak

A Weblapra apróhirdetések tölthetők fel a Felhasználók által, amelyek tartalmát a Társaság előzetesen ellenőrizheti.

A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely az irányadó jogszabályok alapján reklám-korlátozás vagy tilalom alatt áll, továbbá amely egyébként valamely jogszabályba ütközik, vagy azzal ellentétes. A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben tilos az olyan tartalom feltöltése is, amely jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít.

A Társaság jogosult megtagadni azon hirdetés közzétételét, amely valamely jogszabályba ütközik, jogellenes tevékenységet hirdet, vagy arra buzdít, továbbá amely sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó etikai szabályokat.

A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a hirdetést minden olyan esetben, amikor a hirdetés közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó etikai szabály megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy a hirdetés megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. A Társaság jogosult eltávolítani azokat a Hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Tilos a Weblapon olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve amelyek forgalmazása hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, illetve tilos az olyan termékek hirdetése, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem hozhatóak kereskedelmi forgalomba.

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik valamely, a Weblapra feltöltött apróhirdetésben, a Szolgáltató - bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A Társaság ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. A Társaság ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek a fentiekben ismertetett tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

 • Gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;
 • Hamis vagy hamisított márkajelzésű termékek;
 • Termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • Lopott, bűncselekményből származó vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;
 • Emberi, vagy állati szervek, szövetek;
 • Fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb);
 • Minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • Bizonyos kémiai anyagok, vegyületek, rádióaktív anyagok (veszélyes vegyi anyagok, különösen a tűz-és robbanásveszélyes anyagok);
 • Szexuális szolgáltatás;
 • Egyéb hatóságilag tiltott termékek;
 • Olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amely alkalmas a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • Olyan termékek, amelyek aukción történő értékesítésére az aukciót indító felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM-rendszerben értékesített termékekre);
 • Élelmiszerek és táplálék kiegészítők;
 • Gyógyszerészeti termékek, gyógyászati és kozmetikai szolgáltatások;
 • Kontaktlencse;
 • Bankszámla és bankkártya;
 • Telefonszámok;
 • Államok és intézmények, közművek;
 • Régészeti leletek;
 • Üdülési csekkek;
 • Parkolási engedély;
 • Pornográf termékek, használt fehérnemű;
 • Nem jogtiszta rádió és tv felvételek;
 • Mobiltelefon elektronikus védelmét feltörő termékek;

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Társaság (vagy annak cégcsoportjának) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

Tilos felhasználói adatok között a valóságnak nem megfelelő adatok megadása.

Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti.

Tilos a Weblap jelen Szabályzat rendelkezésibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy a Társaság jogait.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma a Társaságtól függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, továbbá nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Társaság rendszerére.

A Társaság jogosult a Weblap tartalmának egyoldalú módosítására, a Weblapra feltöltött adatforgalom ellenőrzésére.

 

Felelősség

A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben a Társaság észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, a Társság jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály-sértése megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat.

A Társaság kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

Szerzői jogok

A Társaság elkötelezett a szerzői és iparjogvédelmi jogok tiszteletben tartása mellett, és bármilyen jogsértő cselekmény esetén haladéktalanul intézkedik, a gyaníthatóan jogsértő tartalom eltávolításáról, és megfontolja jogi eljárások kezdeményezését.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerzői és iparjogvédelmi jogok megsértése polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Záró rendelkezések

A Társaság bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

 

 

Védett tartalom

A Szolgáltatás bármely eleme valamint a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem - és bizonyos esetekben - iparjogvédelem alatt áll.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Társaságot illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

Azonnali eltávolítás joga

Társaság lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weblapon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan panaszok teljesítését megtagadja.

Amennyiben a panaszt megalapozottnak találja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényElkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyrőlhelyéről történő eltávolításáról. A Felhasználók és Látogatók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat jelezhetik.

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Társaságot egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Társaság nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Társaságnál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Társaság által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Társaságot egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Társaság nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Társaságnál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

Adatbázis védelme

A Weblapon szereplő minden egyes információ, beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is, (Adatbázis) a Szolgáltató szerzői jogi védelme alatt áll. Bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

 

 

 
 
Copyright © 2018 BEO-PA Beo-Pa Kft. - Bemutatóterem: XII.ker. Budapest Nógrádi u. 39 (emelet)
Tel.: +36 (1) 201 0486, E-mail: info@beo-pa.hu
 
Zeiss Celestron Nightforce Surefire Yukon Swarovski Ameristep Eberlestock Minox Leica Economic Stúdió Kft